Carla Snel Interim-management  & HR  Advies                           

   

Samen met u werken we aan een optimale situatie!

Mensen ontwikkelen en inspireren is onze passie.

Ons motto is:

Werkplezier én inzet op kracht leidt tot resultaat!

 

Medewerkers zijn het grootste kapitaal van een onderneming. Als een individuele medewerker wordt ingezet op zijn persoonlijke kracht en de ruimte en begeleiding krijgt om te groeien én geïnspireerd wordt en blijft, dan leidt dit tot een optimale productiviteit!

Wij zijn een jonge adviesorganisatie dat zich richt op het oplossen van HR vraagstukken.

Voor ons geldt, dat wij samen met u, op zoek gaan naar een praktische en werkbare oplossing voor uw probleem. Of dit nu gaat om een verandertraject binnen uw organisatie, het boeien en binden van uw medewerkers, het vergroten van de mobiliteit of het oplossen van een recruitment-vraagstuk.

We bepalen samen de doelstelling van onze inzet binnen uw organisatie en werken doelgericht naar een oplossing toe. Praktisch, snel en gericht op resultaat voor de lange termijn!